Alt Codes voor het maken van Speciale en Vreemde tekens

Voeg met de Alt Codes uit onderstaande tabel eenvoudig vreemde tekens en speciale symbolen toe in programma's als Word, Excel, E-mail en uw Internet browser.

Je kan op deze manier heel handig symbolen en tekens invoeren die niet rechtstreeks op jouw toetsenbord aanwezig zijn.

Heeft u nog niet eerder gewerkt met Alt en Ascii codes?
Bekijk eerst de pagina met uitleg over het gebruik van Alt toetsen.

Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5
Alt 6
Alt 7
Alt 8
Alt 9
Alt 10
Alt 11
Alt 12
Alt 13
Alt 14
Alt 15
Alt 16
Alt 17
Alt 18
Alt 19
Alt 20
Alt 21 §
Alt 22 &
Alt 23
Alt 24
Alt 25
Alt 26
Alt 27
Alt 28
Alt 29
Alt 30
Alt 31
Alt 32
Alt 33 !
Alt 34 "
Alt 35 #
Alt 36 $
Alt 37 %
Alt 38 &
Alt 39 "
Alt 40 (
Alt 41 )
Alt 42 *
Alt 43 +
Alt 44 ,
Alt 45 -
Alt 46 .
Alt 47 /
Alt 48 0
Alt 49 1
Alt 50 2
Alt 51 3
Alt 52 4
Alt 53 5
Alt 54 6
Alt 55 7
Alt 56 8
Alt 57 9
Alt 58 :
Alt 59 ;
Alt 60 <
Alt 61 =
Alt 62 >
Alt 63 ?
Alt 64 @
Alt 65 A
Alt 66 B
Alt 67 C
Alt 68 D
Alt 69 E
Alt 70 F
Alt 71 G
Alt 72 H
Alt 73 I
Alt 74 J
Alt 75 K
Alt 76 L
Alt 77 M
Alt 78 N
Alt 79 O
Alt 80 P
Alt 81 Q
Alt 82 R
Alt 83 S
Alt 84 T

Heb jij vanavond zin om Voetbal te kijken?
Bekijk de wedstrijden op VoetbalVanavond.nl
Alt 85 U
Alt 86 V
Alt 87 W
Alt 88 X
Alt 89 Y
Alt 90 Z
Alt 91 [
Alt 92 \
Alt 93 ]
Alt 94 ^
Alt 95 _
Alt 96 `
Alt 97 a
Alt 98 b
Alt 99 c
Alt 100 d
Alt 101 e
Alt 102 f
Alt 103 g
Alt 104 h
Alt 105 i
Alt 106 j
Alt 107 k
Alt 108 l
Alt 109 m
Alt 110 n
Alt 111 o
Alt 112 p
Alt 113 q
Alt 114 r
Alt 115 s
Alt 116 t
Alt 117 u
Alt 118 v
Alt 119 w
Alt 120 x
Alt 121 y
Alt 122 z
Alt 123 {
Alt 124 |
Alt 125 }
Alt 126 ~
Alt 127
Alt 128 Ç
Alt 129 ü
Alt 130 é
Alt 131 â
Alt 132 ä
Alt 133 à
Alt 134 å
Alt 135 ç
Alt 136 ê
Alt 137 ë
Alt 138 è
Alt 139 ï
Alt 140 î
Alt 141 ì
Alt 142 Ä
Alt 143 Å
Alt 144 É
Alt 145 æ
Alt 146 Æ
Alt 147 ô
Alt 148 ö
Alt 149 ò
Alt 150 û
Alt 151 ù
Alt 152 ÿ
Alt 153 Ö
Alt 154 Ü
Alt 155 ø
Alt 156 £
Alt 157 Ø
Alt 158 ×
Alt 159 ƒ
Alt 160 á
Alt 161 í
Alt 162 ó
Alt 163 ú
Alt 164 ñ
Alt 165 Ñ
Alt 166 ª
Alt 167 º
Alt 168 ¿
Alt 169 ®
Alt 170 ¬
Alt 171 ½
Alt 172 ¼
Alt 173 ¡
Alt 174 «
Alt 175 »
Alt 176

Ben jij even toe aan Klassieke, Nederlandse of Rustgevende muziek?
Luister naar gratis muziek op MuziekLuisteren.eu
Alt 177
Alt 178
Alt 179
Alt 180
Alt 181 Á
Alt 182 Â
Alt 183 À
Alt 184 ©
Alt 185
Alt 186
Alt 187
Alt 188
Alt 189 ¢
Alt 190 ¥
Alt 191
Alt 192
Alt 193
Alt 194
Alt 195
Alt 196
Alt 197
Alt 198 ã
Alt 199 Ã
Alt 200
Alt 201
Alt 202
Alt 203
Alt 204
Alt 205
Alt 206
Alt 207 ¤
Alt 208 ð
Alt 209 Ð
Alt 210 Ê
Alt 211 Ë
Alt 212 È
Alt 213 i
Alt 214 Í
Alt 215 Î
Alt 216 Ï
Alt 217
Alt 218
Alt 219
Alt 220 _
Alt 221 ¦
Alt 222 Ì
Alt 223 ¯
Alt 224 Ó
Alt 225 ß
Alt 226 Ô
Alt 227 Ò
Alt 228 õ
Alt 229 Õ
Alt 230 µ
Alt 231 þ
Alt 232 Þ
Alt 233 Ú
Alt 234 Û
Alt 235 Ù
Alt 236 ý
Alt 237 Ý
Alt 238 ¯
Alt 239 ´
Alt 240 ­
Alt 241 ±
Alt 242 =
Alt 243 ¾
Alt 244
Alt 245 §
Alt 246 ÷
Alt 247 ¸˜
Alt 248 °
Alt 249 ·
Alt 250 ·
Alt 251 v
Alt 252 n
Alt 253 ²
Alt 254
Alt 255  
Alt 0128
Alt 0134
Alt 0156 œ
Alt 0169 ©
Alt 0174 ®